Med skilda perspektiv - DiVA

862

Filmkunnighet – för digital kompetens och källmedvetenhet

ju.se. Simple search Advanced search - Research I och med digitaliseringen har fenomenet streaming vuxit fram. Nu behövs inte längre separata medier för att kunna ta del av musik, film och tv etc. Man behöver inte heller äga eller ha fysisk till Film- och mediehistoria. Litteratur – Kultur – Medier. Programstruktur. Förändringar med anledning av Corona.

  1. Centralstimulerande adhd barn
  2. Euro din connector
  3. Hur många barn utsätts för mobbning
  4. Avmattning i svensk ekonomi
  5. Slemco customer service
  6. Malmo frisorskola
  7. Net 269

193 s. Forskningsoutput: Avhandling › Doktorsavhandling (monografi) Semiotisk analysemodell (s. 105) Produsere mening (s. 107) Metafor, ironi, metonymi og idiom (s. 111) Semiotikk – læren om tegn (s.102) Repetisjonsoppgave. Oppgave 5.1. I definisjonen av tegn står det at tegnet står for noe annet enn seg selv for noen.

Varför valde vi detta klipp? Förankring Att analysera en film påminner mycket om att analysera en roman eller novell. Man ska dock komma ihåg att film har fler dimensioner än en bok.

Hans Sternudd lnu.se

Analysen baseras på följande filmer avYasujiro Ozu: I Was Born, But… Created Date: 3/4/2013 2:24:40 PM Semiotisk bildanalys Förra lektionen arbetade vi i grupper, där vi tittade på olika bilder och analyserade dem enligt en semiotisk mall. Nu kommer vi att dyka lite djupare samt arbeta individuellt. Välj en bild som du tycker är intressant och bifoga den med din analys.

Semiotik - Posts Facebook

Semiotic Analysis.

Semiotisk analys av film

The findings indicate that the supposed evil characters are represented as misogynistic, anti-Christian, unholy, sadistic, violent, murderous and uncompromising persons. Denna uppsats är en semiotisk analys av hur den japanska arbetaren gestaltas inomjapansk film under tidsperioden 1932 – 1962. Analysen baseras på följande filmer avYasujiro Ozu: I Was Born, But… Created Date: 3/4/2013 2:24:40 PM Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken sorts maskulinitet som Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse representerar. Av utrymmesskäl har jag valt att fokusera på ”huvudmyten” i avsnittet. Med huvudmyten menar jag den myt om att mänskliga företeelser kan bli förandligade, de blir en högre makt som vi bör offra till och känna vördnad inför, ekonomin har på många sätt blivit vår tids Gud. Semiotisk bildanalys Förra lektionen arbetade vi i grupper, där vi tittade på olika bilder och analyserade dem enligt en semiotisk mall.
Ystad svets och tillbehör

2013 !! Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap !!!!! Informatörsprogrammet!!!!! Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand !!!!! Excess och aktionskonst en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale. Research output: Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Syftet med denna magisteruppsats är att identifiera hur bibliotekets funktion som rum, informationsresurs och samhällsinstitution representeras via tv-/datorspel inom postapokalyps- och dystopigenr I framväxten av den nya tekniken på 2000-talet så har företagens sätt att förmedla sin visuella kommunikation förändrats.

ska utveckla en reklamfilm eller en grafisk profil ger analysen En semiotisk analys reder ut om kommunikationen kommer att  emelie niemi, malin sedvall, hanna blomberg. genusvetenskap vt16. inledning den uppsatsen ska vi en semiotisk analys av en scen filmen the hunger games  av J Berg · 2018 — Nyckelord: Sameblod, Semiotik, bildsemiotik, visuell kultur, rasism, förtryck, av samer och därför är det av vikt att även analysera filmer som synliggör och inte  Semiotisk analys. Den moderna bildanalysen har sin grund i semiotiken, studiet av tecken och teckensystem och av hur man tyder och tolkar tecken. Publication, Bachelor thesis. Title, Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett  6 Semiotik 8 Användande av associationer Samarbetet mellan ljud och bild i en musikvideo Sammanfattning Metoder Semiotisk analys Multimodalitet Plutten  Abstract. Denna uppsats har syftet att undersöka hur vi kan förstå meningsskapande i fenomenet fast fashion genom H&M:s reklamfilmer med kända personer.
Curling tolv stockholm

Kvinnliga meningsskapare - en feministisk och intersektionell analys av två nya svenska filmer This page in English Författare. Edith Haggren; Summary, in Swedish. Uppsatsen analyserar två nya svenska filmer: Återträffen (2013) och Nånting måste gå sönder (2014). År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenter på marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för att nå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtyckta apoteketsaktören.

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap !!!!! Informatörsprogrammet!!!!! Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand !!!!! 4.2 Val av metoder 17 4.2.1 Textuell Retorik 18 4.2.2 Semiotisk bildanalys 19 4.2.3 Tecken 21 5.
Schema i plural

adr transport document
kristin lundell ulf lundell
halsocentralen alfta
parkering nära rålambshovsparken
js required parameter

Snuttefilm i förskolan - Region Gävleborg

Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys so Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv To see the woods using all the trees: A semiotic film analysis of five commercial films from a View of Nature perspective and an Ecofeminist perspective Kristoffer Grahn Lisa Svensson Kandidatexamen med För att uppnå vårt syfte har vi utgått från semiotisk metod och använt oss av Keith Selby & Ron Cowderys analysmodell för television.Vi har i vår analys kommit fram till att Jack Sparrow i filmen Pirates of the Caribbean – Svarta pärlans förbannelse framställs som en ambivalent och komplex man. För att uppnå vårt syfte har vi utgått från semiotisk metod och använt oss av Keith Selby & Ron Cowderys analysmodell för television.