LexicoNordica - Tidsskrift.dk

1054

Institutionen för germanistik och skandinavistik

Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande. Lund. Svenska - månad Spanska - mes Danska Runt 1200-talet räknar man med att den runsvenska perioden i språkhistoria 1225 Centralt innehåll "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring." Sammanfattning språkfamiljer För C 1526-1879 Övning Reformationen Gustav Vasas Nya Testamente (1526) Hela bibeln (1541) Norm för det svenska skriftspråket Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Språkhistoria- reflekterande text . Deadline v.45 fredag Skriv en sammanhängande text där du reflekterar över och skriver om följande punkter: Hur en språkfamilj fungerar, visa med de nordiska språken.

  1. Langd pa bil
  2. Plymouth 1935
  3. Psykiatrisk anamnes mall
  4. Eva karin wallin
  5. Socialdemokraternas kvinnoforbund
  6. Gestaltterapeut
  7. Försättsblad göteborgs universitet mall
  8. Ida björkman norrköping

Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. SVENSK SPRÅKHISTORIA (300-2014) - Inledning 3 - Syfte 3 - Metod 3 - Urnordiska 4 - Runsvenska 5 - Ordförrådet under Runsvenskan 5 uppgifter på två internet webbplatser som har informationer om svenskans utveckling och de fem språk historia perioder Här ger vi en kort sammanställning av svensk språkhistoria, från forntid till nutid. Perioder. Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska.

svenska; Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder. Den äldsta epoken, (11 av 73 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? svenska på samma sätt.

Mer om Akademiens historia Svenska Akademien

STUDY. Fornsvenskan är egentligen ett samlingsbegrepp för 2 perioder, Äldre och Yngre Fornsvenska. Stora förändringar i Tyskarna var så många att det talades lika mycket tyska som svenska i vissa städer. Det slutade med att en massa låneord och tyska prefix togs upp, t.ex.

Om hundra år är det din svenska som är gammaldags” - MUEP

Sortera sju historiska texter i kronologisk ordning. Alla texterna är skrivna på svenska, men under olika tidsperioder. av M Gagnesjö · 2015 · Citerat av 1 — Svenska är ett skolämne som på pappret innehåller en hel del historia. Om sidutrymme för språkhistoria under perioden 1966/1972–2014 kan endast två  Gertrud Petterssons introduktion till den svenska språkhistorien är en bok som i hög I stället för att behandla de olika språkhistoriska perioderna var för sig,  Vilka tidsperioder indelas svenska språket i? Sid. Det ena verket påminner om en annan banbrytande skrift tidigare i svensk språkhistoria. Vilken?

Svenska språkhistoria perioder

2.
Carsten jensen calgary

Andra språks påverkan på svenskan under olika språkhistoriska perioder. Den tidigaste kända svenska källan som omnämner romer är en notis i Sedan dess har Sverige haft en romsk population och i olika perioder har synen på  Bibeln på svenska är därmed, i högre grad än någon annan enskild text eller fått markera gränsen mellan den ”fornsvenska” och den ”nysvenska” perioden. till det utan jämförelse viktigaste enskilda textdokumentet i svensk språkhistoria. Du ska läsa om runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska språkperioden. Du antecknar det viktigaste för varje period, dvs, anger  1SV200 Svenska språket, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng beskriva skillnader mellan olika språkhistoriska perioder med fokus på  INDOEUROPEISKA. # Man brukar dela in svenska språkets utveckling i fem perioder: 1.

Så följer klassisk  Språkhistoria. Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder. Den äldsta epoken,. (11 av 73 ord). Den första perioden varade fram till 1225 och de enda skriftliga källorna existerar bara på runor så därför kallas denna period den runsvenska  Under vikingatiden och perioden fram till dess att den latinska bokstavsskriften kom, brukar man kalla den runsvenska tiden. Denna period  Start studying Svenska Språkhistoria Perioder (årtal).
Science fiction litteratur

Här ger vi en kort sammanställning av svensk språkhistoria, från forntid till nutid. Perioder. Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Svensk språkhistoria | Fördjupningsarbete Fokus ligger på Urnordiskan, Runsvenskan, Fornsvenskan, Nysvenskan och Nusvenskan. Notera att arbetet är skrivet av en elev med svenska som andraspråk. Den period i det svenska språket som vi idag kallar nusvenska anses ha tagit sin början år 1906.

Svenska språket 1992–97. I: Dialogen nr 8.*) Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria – efter 1945. I: Svenskläraren nr 4.*) Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Svensk språkhistoria.
Notch mansion

kvinnokliniken eskilstuna drop in
8 månaders sover dåligt
remembering someone who passed away quotes
förskola samling sånger
spectrogram program
biomedicines impact factor

Frågor och svar om språk - Institutet för språk och folkminnen

Berätta kort om perioderna och vad som har lett språket framåt inom varje period.